ေဂးေဂး – ေမာင့္ေနာက္လုိက္ခဲ့မယ္

ေဂးေဂးရဲ႕ နင္သာရွိရင္ ဆုိတဲ့ တစ္ကုိယ္ေတာ္ Album ထဲက သီခ်င္းေကာင္းေလးပါ။

ေတာင္းဆုိထားတဲ့သူေတြအတြက္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

Mp3 Download ရယူရန္Myanmar Music Art (Android App ထြက္ရွိေနပါျပီ ေအာက္မွာ Download ရယူပါ။ )