ျပည္ပသို႕ေပးစာ(G-Fatt)

G-Fatt ရဲ႕ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့ သီခ်င္းေလးျဖစ္တဲ့ ျပည္ပသို႕ေပးစာ(Acoustic Version)ကုိ နားေထာင္ျပီးျပီလား။

Download ရယူျပီး နားေထာင္ၾကည့္ပါ ၾကိဳက္မွာေသခ်ာပါတယ္။

 Myanmar Music Art (Android App ထြက္ရွိေနပါျပီ ေအာက္မွာ Download ရယူပါ။ )