ေရႊေရာင္အနာဂတ္ – ပိုပို, ဆုစႏီၵထြန္း,ရြယ္ရြယ္

ပုိပုိ ၊ ရြယ္ရြယ္ ၊ ဆုစႏီၵထြန္း တုိ႕သုံေယာက္သားသီဆုိထားတဲ့သီခ်င္းေကာင္းေလးပါ။

နားဆင္ၾကည့္ပါအုံးအရမ္းမုိက္ပါတယ္ 🙂Myanmar Music Art (Android App ထြက္ရွိေနပါျပီ ေအာက္မွာ Download ရယူပါ။ )