သီခ်င္းေခြမ်ား

25 (Target Deluxe Edition) – Adele

သီခ်င္းေခြနင့္သက္ဆုိင္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားတပုဒ္ခ်င္းစီေဒါင္းယူရန္

 

01. Hello

Download 11.4MB 168 downloads

 
 

02. Send My Love

Download 8.70MB 97 downloads

 
 

03. I Miss You

Download 13.4MB 107 downloads

 
 

04. When We Were Young

Download 11.2MB 81 downloads

 
 

05. Remedy

Download 9.56MB 60 downloads

 
 

06. Water Under The Bridge

Download 9.37MB 61 downloads

 
 

07. River Lea

Download 8.79MB 76 downloads

 
 

08. Love In The Dark

Download 11.1MB 60 downloads

 
 

09. Million Years Ago

Download 8.86MB 62 downloads

 
 

10. All I Ask

Download 10.5MB 60 downloads

 
 

11. Sweetest Devotion

Download 9.80MB 50 downloads

 
 

12. Can't Let Go

Download 7.76MB 67 downloads

 
 

13. Lay Me Down

Download 10.5MB 69 downloads

 
 

14. Why Do You Love Me

Download 9.31MB 101 downloads

 
 
 
တစ္ေခြလုံးေဒါင္းယူရန္