သီခ်င္းေခြမ်ား

25 (Target Deluxe Edition) – Adele

သီခ်င္းေခြနင့္သက္ဆုိင္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားတပုဒ္ခ်င္းစီေဒါင္းယူရန္

 

01. Hello

Download 11.4MB 187 downloads

 
 

02. Send My Love

Download 8.70MB 112 downloads

 
 

03. I Miss You

Download 13.4MB 121 downloads

 
 

04. When We Were Young

Download 11.2MB 96 downloads

 
 

05. Remedy

Download 9.56MB 72 downloads

 
 

06. Water Under The Bridge

Download 9.37MB 74 downloads

 
 

07. River Lea

Download 8.79MB 89 downloads

 
 

08. Love In The Dark

Download 11.1MB 71 downloads

 
 

09. Million Years Ago

Download 8.86MB 73 downloads

 
 

10. All I Ask

Download 10.5MB 70 downloads

 
 

11. Sweetest Devotion

Download 9.80MB 60 downloads

 
 

12. Can't Let Go

Download 7.76MB 77 downloads

 
 

13. Lay Me Down

Download 10.5MB 80 downloads

 
 

14. Why Do You Love Me

Download 9.31MB 115 downloads

 
 
 
တစ္ေခြလုံးေဒါင္းယူရန္