သီခ်င္းေခြမ်ား

25 (Target Deluxe Edition) – Adele

သီခ်င္းေခြနင့္သက္ဆုိင္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားတပုဒ္ခ်င္းစီေဒါင္းယူရန္

 

01. Hello

Download 11.4MB 208 downloads

 
 

02. Send My Love

Download 8.70MB 127 downloads

 
 

03. I Miss You

Download 13.4MB 132 downloads

 
 

04. When We Were Young

Download 11.2MB 106 downloads

 
 

05. Remedy

Download 9.56MB 83 downloads

 
 

06. Water Under The Bridge

Download 9.37MB 85 downloads

 
 

07. River Lea

Download 8.79MB 99 downloads

 
 

08. Love In The Dark

Download 11.1MB 82 downloads

 
 

09. Million Years Ago

Download 8.86MB 85 downloads

 
 

10. All I Ask

Download 10.5MB 81 downloads

 
 

11. Sweetest Devotion

Download 9.80MB 70 downloads

 
 

12. Can't Let Go

Download 7.76MB 86 downloads

 
 

13. Lay Me Down

Download 10.5MB 89 downloads

 
 

14. Why Do You Love Me

Download 9.31MB 126 downloads

 
 
 
တစ္ေခြလုံးေဒါင္းယူရန္