သီခ်င္းေခြမ်ား

Lost Angel Leads (Myanmar Metal Album)

သီခ်င္းေခြနင့္သက္ဆုိင္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားMyanmar Metal Band 4 ခုေပါင္းျပီးထုတ္ခဲ့တဲ့Albumတစ္ခုပါ

Myanmar Music Award ကေပးတဲ့The Best Metal Album Of The Year ဆုရရွိခဲ့တဲ့Albumတစ္ခ်ပ္ပါ

ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းႏိုင္ပါျပီ

Skip to toolbar