သီခ်င္းေခြမ်ား

Nate Ruess – Grand Romantic

သီခ်င္းေခြနင့္သက္ဆုိင္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားတပုဒ္ခ်င္းစီေဒါင္းယူရန္

 

 

01. Grand Romantic (Intro)

Download 631KB 118 downloads

02. AhHa

Download 3MB 93 downloads

03. Nothing Without Love

Download 3MB 107 downloads

04. Take It Back

Download 3MB 95 downloads

05. You Light My Fire

Download 2MB 94 downloads


07. Great Big Storm

Download 3MB 88 downloads

08. Moment

Download 3MB 86 downloads


10. Grand Romantic

Download 3MB 100 downloads

11. Harsh Light

Download 3MB 92 downloads

12. Brightside

Download 3MB 89 downloads

တစ္ေခြလုံးေဒါင္းယူရန္

 

Skip to toolbar