သီခ်င္းေခြမ်ား

Nate Ruess – Grand Romantic

သီခ်င္းေခြနင့္သက္ဆုိင္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားတပုဒ္ခ်င္းစီေဒါင္းယူရန္

 

 

01. Grand Romantic (Intro)

Download 631KB 139 downloads

02. AhHa

Download 3MB 109 downloads

03. Nothing Without Love

Download 3MB 129 downloads

04. Take It Back

Download 3MB 121 downloads

05. You Light My Fire

Download 2MB 112 downloads


07. Great Big Storm

Download 3MB 116 downloads

08. Moment

Download 3MB 104 downloads

09. It Only Gets Much Worse

Download 3MB 110 downloads

10. Grand Romantic

Download 3MB 120 downloads

11. Harsh Light

Download 3MB 111 downloads

12. Brightside

Download 3MB 107 downloads

တစ္ေခြလုံးေဒါင္းယူရန္

 

Skip to toolbar