သီခ်င္းေခြမ်ား

Nate Ruess – Grand Romantic

သီခ်င္းေခြနင့္သက္ဆုိင္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားတပုဒ္ခ်င္းစီေဒါင္းယူရန္

 

 

01. Grand Romantic (Intro)

Download 631KB 129 downloads

02. AhHa

Download 3MB 99 downloads

03. Nothing Without Love

Download 3MB 120 downloads

04. Take It Back

Download 3MB 107 downloads

05. You Light My Fire

Download 2MB 100 downloads


07. Great Big Storm

Download 3MB 101 downloads

08. Moment

Download 3MB 95 downloads

09. It Only Gets Much Worse

Download 3MB 102 downloads

10. Grand Romantic

Download 3MB 112 downloads

11. Harsh Light

Download 3MB 101 downloads

12. Brightside

Download 3MB 99 downloads

တစ္ေခြလုံးေဒါင္းယူရန္

 

Skip to toolbar