သီခ်င္းေခြမ်ား

Nate Ruess – Grand Romantic

သီခ်င္းေခြနင့္သက္ဆုိင္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားတပုဒ္ခ်င္းစီေဒါင္းယူရန္

 

 

01. Grand Romantic (Intro)

Download 631KB 96 downloads

02. AhHa

Download 3MB 73 downloads

03. Nothing Without Love

Download 3MB 90 downloads

04. Take It Back

Download 3MB 74 downloads

05. You Light My Fire

Download 2MB 74 downloads


07. Great Big Storm

Download 3MB 67 downloads

08. Moment

Download 3MB 65 downloads


10. Grand Romantic

Download 3MB 80 downloads

11. Harsh Light

Download 3MB 67 downloads

12. Brightside

Download 3MB 71 downloads

တစ္ေခြလုံးေဒါင္းယူရန္