သီခ်င္းေခြမ်ား

Nate Ruess – Grand Romantic

သီခ်င္းေခြနင့္သက္ဆုိင္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားတပုဒ္ခ်င္းစီေဒါင္းယူရန္

 

 

01. Grand Romantic (Intro)

Download 631KB 72 downloads

02. AhHa

Download 3MB 51 downloads

03. Nothing Without Love

Download 3MB 69 downloads

04. Take It Back

Download 3MB 54 downloads

05. You Light My Fire

Download 2MB 52 downloads


07. Great Big Storm

Download 3MB 49 downloads

08. Moment

Download 3MB 43 downloads


10. Grand Romantic

Download 3MB 58 downloads

11. Harsh Light

Download 3MB 49 downloads

12. Brightside

Download 3MB 50 downloads

တစ္ေခြလုံးေဒါင္းယူရန္