သီခ်င္းေခြမ်ား

Nate Ruess – Grand Romantic

သီခ်င္းေခြနင့္သက္ဆုိင္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားတပုဒ္ခ်င္းစီေဒါင္းယူရန္

 

 

01. Grand Romantic (Intro)

Download 631KB 64 downloads

02. AhHa

Download 3MB 45 downloads

03. Nothing Without Love

Download 3MB 62 downloads

04. Take It Back

Download 3MB 47 downloads

05. You Light My Fire

Download 2MB 45 downloads


07. Great Big Storm

Download 3MB 43 downloads

08. Moment

Download 3MB 38 downloads


10. Grand Romantic

Download 3MB 52 downloads

11. Harsh Light

Download 3MB 43 downloads

12. Brightside

Download 3MB 43 downloads

တစ္ေခြလုံးေဒါင္းယူရန္